facebook facebook facebook

AVUKATLARIN ÜÇÜNCÜ (3.) DOZ AŞILANMADA ÖNCELİKLİ SIRAYA ALINMASI İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNULMASI TBB AHM TARAFINDAN TALEP EDİLDİ.

Bilindiği üzere; TBB Avukat Hakları Merkezinin "Öncelikli Aşılanma Hakkı, Avukat Hakkıdır" diyerek başlattığı girişim sonucunda, avukatlar Covid -19 öncelikli aşı grubu içerisine alınmış ve stajyer avukatlar da dahil olmak üzere tüm avukatlar öncelikli olarak aşılanmıştı.

Avukatların öncelikli aşılanması neticesinde mesleki kamuoyumuzun Covid 19 hastalığına karşı farkındalığı yükselmiş ve maske / mesafe / aşı koruması altında yapılan baro genel kurullarına katılımın salgın devam etmesine rağmen çok düşük seviyelerde kalmadığı, merkezimizce olumlu bir sonuç olarak değerlendirilmiştir.

Ancak aşıların koruma süresinin belirli bir süre devam ettiği ve bu nedenle 3. Doz aşılanmaya ihtiyaç olduğu uzun süredir bilimsel çevrelerde konuşulmakta ve bu tartışmalar Sağlık Bakanlığının resmi açıklamaları ile birlikte medyaya da yansımaktadır.

“Öncelikli Aşılanma Hakkı, Avukat Hakkıdır” yaklaşımında ısrar eden merkezimiz Avukatların kazanılmış hakkı olan öncelikli aşılanma hakkının Bilim Kurulunca alınacak 3. Doz aşılanma kararı sonrasında da devam ettirilmesi için TBB Yönetim Kurulunca alınacak bir karar ile Sağlık Bakanlığı’na başvurulması yönünde görüş oluşturmuştur.

TBB AHM’nin 3. Doz aşılanma hakkı kapsamında avukatların öncelikli aşılanma hakkının devamı yönünde Sağlık Bakanlığına Başvurulmasına ilişkin TBB AHM görüşünü TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TBB AHM Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu TBB Yönetim Kurulu’na sunmuş olup süreç merkezimizce yakından takip edilerek konuya ilişkin gelişmeler mesleki kamuoyumuza aktarılacaktır.

Öncelikli aşı hakkımızın alınabilmesi için 2020 yılından itibaren TBB AHM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıdaki linklerden takip edilebilir.

https://ahm.barobirlik.org.tr/haber/20210616.html

https://ahm.barobirlik.org.tr/haber/20210611.html

https://ahm.barobirlik.org.tr/haber/20210505_1.html

https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/tbb-ahm-girisimiyle-baslatilan-adliye-girislerinde-hes-kodu-uygulamasi-avukat-kimlik-karti-ile-ente-81619

https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/avukatlarin-koronavirus-asisinda-oncelikli-grup-icerisine-alinmasi-icin-saglik-bakanligina-basvuruld-81541

Avukatların 3. Doz Aşılanmada Öncelikli Sıraya Alınması Hakkında
TBB Avukat Hakları Merkezi Raporu

Bilindiği üzere; TBB Avukat Hakları Merkezinin "Öncelikli Aşılanma Hakkı, Avukat Hakkıdır" diyerek başlattığı girişim sonucunda, avukatlar Covid -19 öncelikli aşı grubu içerisine alınmış ve stajyer avukatlar da dahil olmak üzere tüm avukatlar öncelikli olarak aşılanmıştır.

Avukatların öncelikli aşılanması neticesinde meslektaşlarımızın Covid 19 hastalığına karşı farkındalığı yükselmiş ve maske / mesafe / aşı koruması altında yapılan baro genel kurullarına katılımın salgın devam etmesine rağmen çok düşük seviyelerde kalmadığı merkezimizce olumlu bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.

Ancak aşıların koruma süresinin belirli bir süre devam ettiği ve bu nedenle 3. Doz aşılanmaya ihtiyaç olduğu uzun süredir bilimsel çevrelerde konuşulmakta ve bu tartışmalar Sağlık Bakanlığının açıklamaları ile birlikte medyaya yansımaktadır.

Şu anda dünyada baskın olan Delta varyantı orijinal Covid-19 virüsünden yaklaşık iki kat daha bulaşıcı hale gelmiş ve diğer varyantlar da artarak devam etmektedir.

Aşıların, Delta varyantına rağmen Covid 19 hastalığının özellikle ağır seyrettiği hastalarda iyi koruma sağladığı bilim çevrelenince tespit edilmiş bulunmaktadır. (1)
-------
(1) Krause, P. R., Fleming, T. R., Peto, R., Longini, I. M., Figueroa, J. P., Sterne, J. A. C., Cravioto, A., Rees, H., Higgins, J. P. T., Boutron, I., Pan, H., Gruber, M. F., Arora, N., Kazi, F., Gaspar, R., Swaminathan, S., Ryan, M. J., & Henao-Restrepo, A.-M. (2021). Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses. The Lancet. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)02046-8

Maske kullanılmaması, kalabalık etkinliklere izin verilmesi, insanların kişisel önlemleri gevşetmesi gibi etkenler Covid-19 vaka sayılarını sürekli yükseltmektedir.

Bazı aşıların etkililiğinin 2. dozdan bir süre sonra azaldığını gösteren çalışmalar olduğundan iki aşı olmuş kişilere 3. doz aşıların yapılması Bilim Kurulunun gündemine gelmiş ve bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca 3. Doz aşılamanın başlatılmasının ihtimal dahilinde olduğu medyaya yansımıştır. (2)
------
(2)https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-saglik-bakani-koca-3-doz-biontech-bilim-kurulu-gundeminde-41930490

“Öncelikli Aşılanma Hakkı, Avukat Hakkıdır” şeklindeki görüşümüz doğrultusunda Avukatların kazanılmış hakkı olan öncelikli aşılanma hakkının 3. Doz aşılanmada da devam ettirilmesi için TBB tarafından Sağlık Bakanlığı’na başvurulması ve bu başvurunun ısrarlı takibinin yapılması yönünde TBB Yönetim Kurulunca karar alınmasının uygun olacağına ilişkin görüşümü bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla

02.11.2021

TBB AHM Genel Sekreteri
Av. Ramazan Çakmakcı

Mesleki Kamuoyumuzun bilgisine sunarız.

TBB Avukat Hakları Merkezi