facebook facebook facebook

STAJYER AVUKATLAR ÖNCELİKLİ AŞILANMA KAPSAMINA ALINMIŞ VE BÖYLECE TÜM AVUKATLARIN ÖNCELİKLİ AŞILANMA HAKKI BAŞARIYLA KAZANILMIŞTIR.

2020 yılından itibaren mesleğimiz için giriştiğimiz öncülük bugün itibariyle tüm avukatların aşıya öncelikli olarak ulaşmasını sağlamıştır.

"Öncelikli aşılanma hakkı avukat hakkıdır." şiarıyla çıktığımız bu yolda ilk gün dediğimiz gibi son stajyerimiz dahil olmak üzere tüm avukatlar için aşı önceliği talep ettik.

Bu talebimizi yükseltir ve mücadele ederken yolumuzu hep Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ün 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanununu yayınladığı dönemdeki ulusal sağlık politikaları ve aşı seferberliğinin azim ve kararlılığı aydınlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilim ile ilgili bir çok sözü vardır. Aşağıdaki sözü bunların en güzellerinden birisidir.

"Ben manevi miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar."

İşte bu manevi mirası taşıyan bir avuç avukattan oluşan TBB Avukat Hakları Merkezinin stajyerler dahil tüm avukatlar için öncelikli aşı talebi TBB Yönetim Kurulunda oybirliği ile kabul edilmiş ve sonuç olarak tüm avukatlar için öncelikli olarak aşılanma hakkı kazanılmış bulunmaktadır.

Bu başarı Türkiye Barolar Birliği'ne ve onda mündemiç olan tüm barolarımızı ve avukatlarımızı en üst noktada temsil etme kabiliyet ve gücüne aittir.

Bu mücadelede sürekli yanımızda olan, aşama aşama elde ettiğimiz bu hakkımızı alırken bizlere saldırmayarak önümüzü açan ve moralimizi yükselten, güleryüzle teşekkürlerini ve tebriklerini ileten tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla.

TBB Avukat Hakları Merkezi