tbb logo
Menüyü Görüntüle

YAYINLARIMIZ

Döküman İsmi : Avukat Hakları
Hazırlayanlar: Av. Gültekin Uzunalioğlu, Av. Ramazan Çakmakcı
Sayfa Sayısı : 48
Yayın Tarihi : Ocak 2019
Yayınlayan : TBB Avukat Hakları Merkezi
Niteliği : Eğitim Dökümanı
"Avukat Hakları" isimli TBB AHM Eğitim Dökümanı İçin Tıklayınız

Kitabı Adı: Avukat Hakları
Yazarı: Av. Kaya Yelek (TBB AHM Genel Sekreteri)
Basım Tarihi: Kasım 2015
Sayfa Sayısı: 72
Basım Yeri: Ankara
Yayıncı: Türkiye Barolar Birliği
TBB Yayın No: 300
ISBN: 978-605-9050-54-8

"Avukat Hakları" isimli yayınımızın tam metni için tıklayınız

İçindekiler:
Başkandan ..................................................................... 5
Önsöz............................................................................. 9
Avukat Hakları Merkezleri Kurulmasının
Yasal Dayanakları Nelerdir? ........................................... 13
Avukata Karşı Görevi Sırasında
Suç İşlenmesi Durumunda Avukatlığı
ve Avukatı Koruyucu Yasa Hükümleri Nelerdir?............. 17
Avukatın Dosya İnceleme, Bilgi-Belge
ve Delil Toplama Yetkisinin Dayanakları Nelerdir?.......... 19
Avukatlık Kimliğinin Niteliği Nedir? ............................... 24
Kamu Kurumlarına Vermek İstediğiniz Dilekçenin
Kabul Edilme Zorunluluğu Var mıdır? ............................ 28
Adliye, Emniyet, Karakol, Cezaevi vb.
Adalet ve Kolluk Birimlerinde Avukata "Yerimiz Yok" Denebilir mi? ......................................... 30
Avuka n Üzeri, Bürosu ya da Konutunda
Arama Yapılmasına İlişkin Avukatlık Kanunundaki Düzenleme Nedir?......................................................... 31
Avukat Bürosunun Aranması Esnasında Uygulanacak
Usul Kuralları Nelerdir? ................................................. 34
Avukat Büro Aramasına İlişkin Bir AİHM Kararı ............. 39
Duruşma Hakimi Bir Avukatı Duruşmadan Çıkarabilir mi? Disiplin Cezası Verebilir mi? ............................ 41
Avukatın Sanığa, Katılana, Tanığa, Bilirkişilere
Doğrudan Soru Sorma Hakkı.........................................44
Avukatlık Kanunu 35/2. Maddesinin
Avukatlara Sağladığı Hak ............................................... 45
Bir Avukat Hakları Merkezi Kurulurken
Dikkate Alınacak Hususlar ............................................. 46
Ahm Merkezlerinde Düzenlenmesi Önerilen
Örnek Formlar ............................................................... 57
Avukat Haklarına İlişkin Uluslararası Mevzuatlar............61
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları...........................63