tbb logo
Menüyü Görüntüle

HAKKIMIZDA

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi (TBB AHM), Yönetim Kurulunun 03.01.2014 tarihli kararı ile Türkiye Barolar Birliği bünyesinde ilk kez kurulmuştur.

Merkezimiz, Yönergesinde belirtildiği üzere, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde; avukatların hak ve yetkilerini tam olarak kullanabilmelerini sağlayacak, avukatların yargılamadaki etkinliklerini arttıracak çalışmalar yapmak, Avukatlık mesleğini geliştirecek, saygınlığını,  itibarını koruyacak faaliyetlerde bulunmak ve bu amaca yönelik projeler üretmek,  bu projelerin uygulanmasını sağlamak,  Mesleki faaliyetleri ve kimlikleri nedeniyle uğradıkları saldırı ve hak ihlallerinde avukatların yanında olmak ve kendilerine etkin destek vermekle birlikte Baroların Avukat Hakları Merkezleri (BAHM) arasında yardımlaşma, eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlarının gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.  TBB AHM, Baroların Avukat Hakları Merkezlerine yansıyan olaylara ve Baroların AHM’leri tarafından alınan kararlara müdahale eden bir yapıda değildir. Merkezimiz bünyesinde Baroların AHM’leri tarafından yapılan görevlendirme gibi bir görevlendirme yapılmamaktadır.

Bu çerçevede, TBB Avukat Hakları Merkezinin Baroların Avukat Hakları Merkezlerinden farklı işlevi olacağı açıktır. TBB AHM, Avukatlığın değişen ve gelişen hukukunu esas alarak yargı sistemi içerisinde avukatın rolünü yeniden tanımlamak, avukatlığın sadece bir “savunma” mesleği olmaktan çıkarak aynı zamanda “hak arama” mesleğine dönüşmesi karşısında buna uygun tutumları belirlemek üzere de çalışma yapacaktır.