facebook facebook facebook

AVUKATA DESTEK PROJESİ

Avukata Destek Projesi adı altında değerli meslektaşlarımızın hizmetine sunacağımız projenin amacı, avukatların mevzuat, içtihat ve bilimsel görüşler, hukuk ve aktüel haberlere ekonomik, hızlı ama aynı zamanda güvenli ve etkili bir biçimde erişimlerini sağlamak, bu yolla ülkedeki hukuk kalitesini yükseltmek, adaletin ve hakkaniyetin gerçekleşmesine katkı sunmak,  içtihat ve bilimsel görüş veri tabanı oluşturmaktır.
Ayrıca avukatların toplumda birer kanaat önderi oldukları dikkate alınarak, kişisel ve sosyal gelişimlerinin kanaat önderi olma niteliğine uygun hale getirilmesi için gerekli eğitimlerin sağlanması amaçlanmıştır.  Sisteme avukatlar, hukukçular, gerçek ve tüzel kişiler abone olabileceklerdir. Proje kapsamında oluşturulacak programdan sadece sisteme abone olanlar yararlanabilecektir.
Proje, avukatın mesleki açıdan gelişimi ve entelektüel açıdan gelişimi olmak üzere iki  ana bölümden oluşmaktadır.

Proje sunumu için tıklayınız