facebook facebook facebook
Menüyü Görüntüle

ŞİKAYET, DÜŞÜNCE VE ÖNERİLER

Avukat Serkan ASUTAY Ankara Barosu - 25198

Soru;
Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanlığı 2013/707 E. numaralı dosyasından 12.01.2015 tarihinde verilen, 16.01.2014 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen “RED - ONAMA- BOZMA - DÜZELTEREK ONAMA” şeklinde uyap vatandaş portalında açıklaması görülen kararın detayını öğrenmek ve dosyayı incelemek maksadıyla 19.01.2014 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettim. Müracaatım vekalet veya yetki belgesi olmadığından dolayı reddedildi. Bunun üzerine Ali SAGUN vekili Av. Muhsin ERDEM tarafından hazırlanmış yetki belgesi ile tekrar dosyayı incelemek üzere müracaat ettim. Müracaatım sonucu ilgili dosya 4 klasör halinde tarafıma incelettirildi. Baştan sona doğru yapmış olduğum incelemede temyiz başvuru dilekçelerinden sonraki kısmın dosya içeriğinde bulunmadığını tespit ettim. Görevliye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğnamesi ile Yargıtay 6. Ceza Dairesi kararının dosya içeriğinde olmadığını, görmek istediğimi talep etiğimde, kararın fiziki ortamda dosyada bulunmadığını, yerel mahkemeye gidinceye kadar görülemeyeceğini, kendilerinin de görmediğini beyan etti. Müracaat belgem üzerine kararı ve tebliğ nameyi inceleyemediğimi şerh ettim. Bu kapsamda yapmış olduğum araştırmalar neticesinde, mevzuatta kararın fiziken dosyaya konulmayacağına ve müdafiye detaylı bir bilgi verilmeyeceğine dair bir yasal düzenleme, bilgi veya belgeye ulaşamadım. Yaşamış olduğum sorun bireysel olmadığından ve mesleki açıdan avukatın görev yapmasını engellediğinden Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na müracaat etme gereksinimi duydum. Konuya ilişkin olarak meslek örgütü olarak girişimde bulunulmasını arz ve talep ederim.

Cevap;
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 06.03.2015 tarih ve 18 sayılı Kararı
Yargıtay Kanununun 17. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 20.01.2015 tarih 1077 sayılı yazısı ekinde gelen Av. Serkan Astsubay’ın 19.01.2015 tarihli dilekçesi okundu.
Gereği görüşüldü:
Yargıtaya temyiz incelemesi için gelmiş dosyanın, incelendikten sonra gerek mahal mahkemesine, gerekse görevsizlik sonucu Yargıtay m başka bir Dairesi ile Hukuk veya Ceza Genel Kurullarına gönderilirken “Yargıtay ilamının” bir suretinin dosyaya konulmasına,

Ancak, bu kararların Yargıtay tarafından (ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakmış olduğu davalar hariç) ilgilere tebliğinin zorunlu bulunmadığına, 06.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Avukat Sahir YILMAZ Ankara Barosu - 11238

Soru;
Dava açacağım.  Davalının öldüğünü tespit ettim. Davayı mirasçılarına yöneltmek istiyorum. Ancak mirasçıların kimler olduğunu tespit edemiyorum. TBB Avukat Hakları Merkezi olarak bana bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Cevap;
TBB ile T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde T.C. İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi veri tabanındaki bilgilerin Birliğimize elektronik ortamda açılarak meslektaşlarımızın kullanımına sunulması planlanmaktadır.