facebook facebook facebook
Menüyü Görüntüle

FAALİYETLERİMİZ

1

Merkezimizin web sayfası hazırlanarak faaliyete geçmiş olup, meslektaşlarımızın doğrudan bize ulaşarak, şikayet, görüş ve önerilerini iletebileceklerdir.

Şikayet, görüş ve önerilerinizi iletmek için tıklayınız.

2

Avukatların hak, menfaat ve sorunlarını, Avukat Hakları Merkezlerinin görev ve işleyişini içeren Avukat Hakları kitabı hazırlanmıştır.

Avukat Hakları Kitabının tam metni için tıklayınız.

3

23-24 Ocak 2015 tarihinde Samsun Barosu ev sahipliğinde, Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ve Samsun, Amasya, Artvin Çorum, Trabzon, Ordu Baro Başkanları ile (Giresun, Rize, Sinop ve Trabzon Baro Başkanları mazeretleri nedeniyle katılamadılar) bu barolar ve Gaziantep Barosu Avukat Hakları Merkezi üyelerinin katılımıyla Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Karadeniz Bölge Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda, dört konu başlığı altında yapılan yuvarlak masa toplantısında, avukatların sorunları ve sunulan projelerle ilgili olarak beyin fırtınası şeklinde çalışma yapıldı. Çalıştaydan çıkan sonuç bildirisi için tıklayınız.

4

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Başkanı ve TBB Başkan Yardımcısı Av. Başar YALTI, İstanbul Barosu ile ortak proje doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret ederek çocuğu olan avukatların duruşmalara girerken çocuklarını bırakabilmeleri ve emzirebilmeleri için Adliyede oda tahsis edilmesi için görüşmelerde bulundu.

5

Meslektaşlarımızla iletişimi sağlamak ve bir takım bilgi ve istatistiksel verilere ulaşmak için belli aralıklarla cep telefonlarına kısa mesaj ile anket soruları gönderilmektedir. Anket sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

6

Bazı mahkemelerin özellikle de ceza mahkemelerinin duruşma tutanaklarını duruşmadan sonra vermedikleri, tutanağı daha sonra almalarını söyledikleri, bu durumun ise uygulamada taraf avukatlarının hak kaybına neden olduğu yönünde şikayetler üzerine, bu konuda girişimde bulunmak üzere; tüm baro başkanlıklarına bu tür uygulamada bulunan mahkeme/hakimlerin tespit edilerek Birliğimize bildirmeleri için yazı yazılmıştır.
Yazıyı görüntülemek için tıklayınız 

7

Son zamanlarda; avukatlara karşı yargısal etik kurallara aykırı bir şekilde yargıç ve savcılardan kaynaklanan, avukatlığın, hukukçuluğun onur ve şerefi ile bağdaşmayan tavır ve davranışların artarak yaygınlaşması üzerine hakim ve savcıların yargısal etik kurallara ve yargılamanın nezaketine uygun davranmaları konusunda uyarılmaları için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na 12.12.2014 tarihinde yazı yazılmıştır. 
> HSYK yazısı için tıklayınız.

8

Adana Barosu’nun ev sahipliğinde 18 Kasım 2014 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ve Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis barolarının katılımıyla Bölge Baroları Avukat Hakları Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi. 
> Sonuç Bildirisi için tıklayınız.
> Toplantı fotoğrafları için tıklayınız

9

İzmir Baro Başkanlığının 05.03.2014 tarih ve 950/3667 sayılı yazısı değerlendirilerek, noterde vekaletname çıkartılırken vekil edilen avukat adına vekaletname çıkartıldığı bilgisinin avukatın cep telefonuna SMS (kısa mesaj) yoluyla iletilmesinin ve adına vekaletname çıkartılan kişinin avukat olup olmadığının da Noter tarafından teyidinin temini için Türkiye Noterler Birliğine yazı yazılmasına karar verilmiştir.Konu ile ilgili çalışmalarımız hızla devam etmekte olup Noterler Birliği ile yapacağımız entegrasyon çalışmasının son aşamasına gelinmiştir.
Konu ile ilgili çalışmalarımız hızla devam etmekte olup Noterler Birliği ile yapacağımız entegrasyon çalışmasının son aşamasına gelinmiştir.

10

Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi hazırlanmış, ancak Danıştay kararı uyarınca yönerge, Yönetmelik olarak düzenlenmiş ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir. 

 Bir Avukat Yanında, Avukat Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

11

TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun 31 Ocak 2014 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 01 Mart 2014 günü toplam 32 avukatın katılımı ile Arama Konferansı (AK) gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan önce katılımcıların çaprazlama tanıtımları sağlanmış ve daha sonra “Önemli Haklarımız” ve “Önemsiz Haklarımız” “Olması Gereken Haklarımız”  başlıkları tartışılmıştır. 
> Toplantıdan çıkan ortak görüşler için tıklayınız.

> Toplantı fotoğrafları için tıklayınız