TÜrkİye Barolar BİrlİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÜRÜTME KURULU

1 Av.Başar YALTI TBB BAŞKAN YARDIMCISI SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ byalti@istanbul.av.tr 0532 216 64 12
2 Av.Nida AÇIKALIN Başkan Yardımcısı nidaacikalin@yahoo.com.tr 0532 200 00 49
3 Av.Kaya YELEK Genel Sekreter kayayelek@mynet.com.tr 05322027306
4 Av.M.Murat FARSAKOĞLU   muratfarsakoglu@hotmail.com 05324729127
5 Av.Ömür DEDEOĞLU   dedeoglu@istanbulbarosu.org.tr 0 532 687 00 74
6 Av.Burhan UYAN   uyanburhan@yahoo.com 0 541 275 11 10
7 Av.Ümit GÖRGÜLÜ   umittgorgulu@hotmail.com 0533 225 40 75
8 Av.A.Faruk ULAŞ   faruku@oyatekin.av.tr 0532 386 95 97
9 Av.Ramazan BEDİR   avramazanbedir@gmail.com 0532 506 43 66
10 Av. Kazım YÜKSEL   av.kzmyuksel@hotmail.com 0 541 548 11 87
11 Av. Saide EKMEN   saideekmen@hotmail.com 0 541 578 90 73
         
Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Kurulu
1 Av.Ömür DEDEOĞLU   dedeoglu@istanbulbarosu.org.tr 0 532 687 00 74
2 Av.Hüsamettin HASÇELİK   husamettinhascelik@hotmail.com 5322406260
3 Av.Eshat AKTAŞ   eshataktas@hotmail.com 0 505 478 35 37
4 Av. Ali Beliğ ÖZALP   alibeligozalp@hotmail.com 0 533 712 28 50
5 Av. Anıl YETİŞKİN   anilyetiskin@hotmail.com 0 554 263 82 95
6 Av.Mehmet Şamil ŞENALP   mssenalp@hotmail.com 0 532 221 98 99
7 Av.Doğan ERKAN   avdoganerkan@yahoo.com 0 532 767 29 78
8 Av.Uğur ÇELİKTEN   ucelikten_20@hotmail.com 0 532 606 77 21
9 Av.Sedat GÖZKIRAN   sigue63@hotmail.com 0542 595 20 11
         
Türkiye Barolar Birliği Meslek Haklarını Geliştirme Kurulu
1 Av.Burhan UYAN   uyanburhan@yahoo.com 0 541 275 11 10
2 Av.Nihal Ömür BULUN   omurfidanbulun@hotmail.com 0 532 375 95 45
3 Av. Lider TANRIKULU   lidertanrikulu@gmail.com 0 532 347 48 50
4 Av.Aysel Gaye TUTAZ   gayetutaz@hotmail.com 0 533 323 35 08
5 Av.Akın YAKAN   akinyakan@gmail.com 0 533 496 56 16
6 Av.Akın Vahit KARACAN   akinkaracan@gmail.com 0 535 607 33 11
7 Av.Bülent DURAN   avbulentduran@hotmail.com 0 532 395 03 37
8 Av.Deniz AKSOY   deniz@denizaksoy.av.tr 0 536 230 62 86
9 Av. Tolga KIRTAY   - 0 544 480 22 83

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi | ahm.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem