TBB AHM MODERATÖRLÜK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ


Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Moderatörlük Eğitimi 10/11/2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Genel Merkezinde başarıyla gerçekleştirildi.

Moderatörlük eğitimi 11/11/2017 tarihinde Ankara Ayaş'ta gerçekleştirilecek Arama Konferansında moderatör olarak görev alacak olan merkez yürütme kurulları üyelerinin eğitilmesi amacıyla organize edildi.

Moderatörlük eğitimine TBB Avukat Hakları Merkezi adına Başkan Yardımcısı Av. Buğcan Çankaya, Genel Sekreter Av. Ramazan Çakmakcı, Sayman Av. Şenol Yücesoy ile Hukuk İşleri Yetklisi Av. Çiğdem Erman katıldı.

Merkezimiz Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu'nun koordinasyonu ve merkezimiz sekreteryası Nilay Atalay'ın destekleri ile başarılı bir şekilde tamamlanan eğitimde katılımcılar aşağıdaki konularda eğitim almışlardır;

- Arama konferansı yöntemi
- Moderatörlerin görevi ve işlevi
- Konferansın işleyişi
- Somut olayların tespiti
- Önerilerin tespiti
- Beyin fırtınası yöntemi
- Serbest düşünce yöntemi
- Not alma ve raporlama yöntemi
- Önerilerin puanlanması yöntemi

 

 

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi | ahm.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem