TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ TOPLANTISI ALINAN KARARLAR

Toplantı No: 16
Tarih: 24.09.2016

 

  1. Merkezimize gelen başvuruların Av. Kaya Yelek tarafından incelenerek Ankara İstanbul ve İzmir Avukat Hakları Merkezlerine yansıyan şikayetlerdeki hukuka aykırılıkların da dikkate alınarak listelenmesi, liste tamamlandıktan sonra TBB Yönetim Kuruluna sunulması ve Yönetim Kurulunca bu aykırılıkların giderilmesinin sağlanması için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, HSYK ve ilgili kuruluşlara yazı yazılmasına, (Liste eklidir)

  2. Tutuklu olan tüm avukatlara CMK Mevzuatı, Avukatlık Kanunu ve Erdener Yurtcan tarafından yazılan “Ceza Avukatının El Kitabı” isimli gönderilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına,

  3. Türkiye Barolar Birliği adına tutuklu avukatların dilek ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla bir heyet oluşturularak ziyarette bulunulmasının sağlanmasına,

  4. Konuşarak Dilekçe Tasarımı ve Yazımı: “DİKTE Projesi” için yuvarlak masa toplantısı yapılmak üzere katılımcıları belirleyerek gerekli hazırlıkları yapması için Av. Burhan UYAN’a yetki ve görev verilmesine,

  5. Branşlaşma Projesine son şeklini vermek üzere Av. Burhan UYAN’ ve Av. Kaya YELEK’in TBB Bilgi İşlem Merkezi ile çalışarak rapor sunmalarına,

  6. TBB Avukatlık Meslek Kurallarının gözden geçirilmesi ve değişiklik önerileri içeren taslağın hazırlanması için Av. Nida AÇIKALIN ve Av. Adil Giray ÇELİK’in görevlendirilmesin, hazırlanacak taslağın Disiplin Kurulu ile birlikte değerlendirilmesine, son şeklinin Mayıs 2017 tarihinde yapılacak Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna sunulmasına,

  7. Katma değer vergisi bakımından Avrupa ülkelerindeki avukatlarla ilgili uygulamaları araştırarak, rapor hazırlayıp sunmak üzere Av. Hasan ORAL’ın görevlendirilmesine,

  8. Türkiye Barolar Birliği Avukatlık AR-GE Merkezinin kurulması için ön çalışma yapmak üzere Av. Burhan UYAN ve Av. Kaya YELEK’in görevlendirilmesine,

  9. Avukatlık Sözleşmesi konulu kitapçığa son şeklinin verilmesine,

 

Alınan kararların Yönetim Kuruluna sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eki:  OHAL soruşturmalarında avukatların yaşadığı sorunlar

 

 

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi | ahm.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem