Avukatların en önemli sorunlarından olan “Avukatlık Sözleşmesi” konusunun değerlendirildiği toplantıda alınan karar gereği,  Merkezimiz tarafından avukatları bilgilendirici broşür hazırlanıp, bastırılarak Barolara gönderilecektir.  

   

   

 

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi | ahm.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem