TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI AVUKAT HAKLARI MERKEZİ VE KAYSERİ BAROSU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE, BÖLGE BAROLARI KATILIMI İLE 5 MART 2016 GÜNÜ ÇALIŞTAY DÜZENLEMİŞTİR.

TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI AVUKAT HAKLARI MERKEZİ VE KAYSERİ BAROSU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE, BÖLGE BAROLARI KATILIMI İLE 5 MART 2016 GÜNÜ ÇALIŞTAY DÜZENLEMİŞTİR.

T.B.B Avukat Hakları Merkezi ve Kayseri Barosu’nun Bölge Barolari ile birlikte düzenledikleri çalıştay 5 mart 2016 günü Kayseri de yapılmıştır.

Kayseri Barosu Başkanı Av. Fevzi KONANÇ’ın Açılış Konuşması li başlayan çalıştay, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin FEYZİOĞLU’nun ve Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Avukat Hakları Merkezi  Başkanı Av. Başar YALTI’nın konuşmaları ile devam etmiş, daha sonra çalışma masalarına geçilmiştir. Kayseri Barosu ve diğer barolardan gelen meslektaşların katılımı ile yüzün üzerindeki meslektaşımız katılmıştır. Av. Hak Merkezince belirlenen aşağıda belirlenen konular her masada ayrı ayrı irdelenmeye ve tartışılmaya başlanılmıştır.

1.      KONU (Av. Ramazan BEDİR) Bölgede avukatlıkla ilgili yaşanan sorunların tartışılması ve çözüm öneriler,
2.      KONU (Av. Kaya YELEK) Avukat Hakları Merkezleri uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları,
3.      KONU  (Av. Nida AÇIKALIN) Avukatların vergi sorunları,
4.      KONU (Av. Faruk ULAŞ- Av. Kazım YÜKSEL)  Avukatların iş alanlarının daraltılması ile ilgili sorunlar ve yeni iş alanlarının yaratılması için çözüm önerileri,
5.      KONU (Av. Adil Giray ÇELİK) Avukatlık ücret sözleşmesinden kaynaklanan sorunlar, çözüm önerileri, tahkim ve TBB Tahkim Merkezi,
6.      KONU (Av. Ömür DEDEOĞLU) Meslek kuralları ile ilgili sorunların, özelde “Reklam Yasağı” kuralının tartışılması,
7.      KONU (Av. Burhan UYAN) Avukatlıkta Uzmanlaşma,
8.      KONU (Av. Saide EKMEN) Avukatların kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda karşılaştığı sorunlar ve avukat- hakim-savcı ve yargı personeli ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,
9.      KONU (Av. Murat FARSAKOĞLU) Mesleğin itibarının artırılması için yapılması gerekenler, ayrı ayrı her masada görüşülüp tartışılmıştır.

Yapılan görüşmelerden sonra her masanın ayrı ayrı belirlediği ve masa sözcülerinin konuların ve sorunların özetlerine ilişkin bölüme T.B.Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, T.B.Birliği Başkan Yardımcısı, T.B.B Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Başar Yatlı ile diğer Baro Başkanları da katılmışlardır. Görüşmelerin sonunda her masa kendi içinden belirlediği sözcü ile görüştüğü konu ve sorunları tüm katılımcılar masa sözcüleri vasıtasıyla ayrı ayrı özetlemiştir. T.B.Birliği Başkan Yardımcısı, T.B.B Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Başar Yatlı ve T.B.Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu masaların özetlerin tek tek dinledikten sonra toplantıya ve konulara ilişkin kişisel değerlendirmelerini yapmışlardır.

Çalıştay sonrası belirlenen ve özetlenen görüşler her masa tarafından bir rapor halinde düzenlenecek ve T.B.B Avukat Hakları Merkezi’ne bir rapor ile sunulacaktır.

 

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi | ahm.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem