TBB AVUKAT AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ile VERGİ HUKUKU KURULU TOPLANTISI yapıldı. 

11 Temmuz 2015 günü Türkiye Barolar Birliğinde yapılan toplantıda;

1. Vergi Hukuku alanında çalışacak avukat sayını arttırmak üzere TÜRAVAK işbirliğiyle sertifika proğramları gerçekleştirilmesine
2. İzmir Barosu' nca hazırlanan VERGİ İNCELEME REHBERİ broşürünün geliştirilerek TBB ' ca yeniden basılıp meslektaşların hizmetine sunulmasına,
3. TBB işbirliğinde İstanbul ve İzmir Baroların Vergi kurullarınca  eğitim müfredatı çalışmalarına başlanılmasına, 
4.Gümrük vergileri ile bilanço okuma konularının müfredatta özellikle yer almasına,
5. Danıştay' da ilk derece mahkemesi olarak görülmekte KDV konulu dava ile diğer iki davaya TBB' nin müdahil olması yönnürde girişimde bulunmasının TBB yönetim kuruluna bildirilmesine,
6. 01 OCAK 2016 tarihine yetişecek konusu Vergi Hukuku olan özellikle avukatların vergisel sorunları olan hakemli bir dergi çıkarılması çalışmalarına başlanılmasına,
7. Vergi Konseyine TBB' nin bir avukatla temsili konusunda girişimlerde bulunulmasına,
8. Bir sonraki toplantının EYLÜL 2015 ayı içinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi | ahm.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem