FAALİYETLERİMİZ

Giriş

Şimdiye kadar hazırladığımız ve bundan sonra hazırlanacak projelerimize menüdeki Projelerimiz linkinden ulaşabilirsiniz.

1

Merkezimiz tarafından tutuklu olmaları nedeniyle çalışamayan avukatlara 300 TL para yardımı yapılması çalışması başlatılmış, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 7-8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, tutuklu olmaları nedeniyle çalışamayan avukatlara aylık 300 TL yardım yapılması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2

TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun 31 Ocak 2014 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 01 Mart 2014 günü toplam 32 avukatın katılımı ile Arama Konferansı (AK) gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan önce katılımcıların çaprazlama tanıtımları sağlanmış ve daha sonra “Önemli Haklarımız” ve “Önemsiz Haklarımız” “Olması Gereken Haklarımız”  başlıkları tartışılmıştır. 
> Toplantıdan çıkan ortak görüşler için tıklayınız.

3

Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi hazırlanmış, ancak Danıştay kararı uyarınca yönerge, Yönetmelik olarak düzenlenmiş ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir. 

4

İzmir Baro Başkanlığının 05.03.2014 tarih ve 950/3667 sayılı yazısı değerlendirilerek, noterde vekaletname çıkartılırken vekil edilen avukat adına vekaletname çıkartıldığı bilgisinin avukatın cep telefonuna SMS (kısa mesaj) yoluyla iletilmesinin ve adına vekaletname çıkartılan kişinin avukat olup olmadığının da Noter tarafından teyidinin temini için Türkiye Noterler Birliğine yazı yazılmasına karar verilmiştir.Konu ile ilgili çalışmalarımız hızla devam etmekte olup Noterler Birliği ile yapacağımız entegrasyon çalışmasının son aşamasına gelinmiştir.
Konu ile ilgili çalışmalarımız hızla devam etmekte olup Noterler Birliği ile yapacağımız entegrasyon çalışmasının son aşamasına gelinmiştir.

5

TBB Avukat Hakları Merkezinin kararı üzerine Balıkesir Barosu avukatlarından Ertan ŞİRİN’in Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nezdinde açtığı 2013/10 Esas sayılı tazminat davasında müdahil olundu. Davanın red edilmesi üzerine davacı avukat ile birlikte karar temyiz edilmiştir.

6

Adana Barosu’nun ev sahipliğinde 18 Kasım 2014 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ve Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis barolarının katılımıyla Bölge Baroları Avukat Hakları Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi. 
> Sonuç Bildirisi için tıklayınız.

7

Son zamanlarda; avukatlara karşı yargısal etik kurallara aykırı bir şekilde yargıç ve savcılardan kaynaklanan, avukatlığın, hukukçuluğun onur ve şerefi ile bağdaşmayan tavır ve davranışların artarak yaygınlaşması üzerine hakim ve savcıların yargısal etik kurallara ve yargılamanın nezaketine uygun davranmaları konusunda uyarılmaları için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na 12.12.2014 tarihinde yazı yazılmıştır. 
> HSYK yazısı için tıklayınız.

8

Bazı mahkemelerin özellikle de ceza mahkemelerinin duruşma tutanaklarını duruşmadan sonra vermedikleri, tutanağı daha sonra almalarını söyledikleri, bu durumun ise uygulamada taraf avukatlarının hak kaybına neden olduğu yönünde şikayetler üzerine, bu konuda girişimde bulunmak üzere; tüm baro başkanlıklarına bu tür uygulamada bulunan mahkeme/hakimlerin tespit edilerek Birliğimize bildirmeleri için yazı yazılmıştır.
Yazıyı görüntülemek için tıklayınız 

9

Meslektaşlarımızla iletişimi sağlamak ve bir takım bilgi ve istatistiksel verilere ulaşmak için belli aralıklarla cep telefonlarına kısa mesaj ile anket soruları gönderilmektedir. Anket sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

10

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Başkanı ve TBB Başkan Yardımcısı Av. Başar YALTI, İstanbul Barosu ile ortak proje doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret ederek çocuğu olan avukatların duruşmalara girerken çocuklarını bırakabilmeleri ve emzirebilmeleri için Adliyede oda tahsis edilmesi için görüşmelerde bulundu.

11

23-24 Ocak 2015 tarihinde Samsun Barosu ev sahipliğinde, Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ve Samsun, Amasya, Artvin Çorum, Trabzon, Ordu Baro Başkanları ile (Giresun, Rize, Sinop ve Trabzon Baro Başkanları mazeretleri nedeniyle katılamadılar) bu barolar ve Gaziantep Barosu Avukat Hakları Merkezi üyelerinin katılımıyla Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Karadeniz Bölge Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda, dört konu başlığı altında yapılan yuvarlak masa toplantısında, avukatların sorunları ve sunulan projelerle ilgili olarak beyin fırtınası şeklinde çalışma yapıldı. Çalıştaydan çıkan sonuç bildirisi için tıklayınız.

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi | ahm.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem